Singapore – Indonesia - Malaysia: Một Hành Trình – Ba Quốc Gia (6 ngày 5 đêm)

Tour Code: 2.065.002
Giá: 9,990,000 đ
Khách sạn:
Lịch trình: Singapore – Indonesia - Malaysia: Một Hành Trình – Ba Quốc Gia (6 ngày 5 đêm)
Khởi hành:

SUPPORT

TP. Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
Buôn Ma Thuột