Xứ sở chùa tháp Campuchia: Phnompenh - Siem Reap (4ngày 3 đêm)
Giá: 3,650,000 VND
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
New Zealand (7 Ngày 6 đêm)
Giá: 69,980,000 VND
Khởi hành: 10/12, 20/11/2017
Sapporo – Furano – Tokyo – Fuji (7 ngày 6 đêm)
Giá: 35,900,000 VND
Khởi hành: 15/10/2017
Tokyo – Phú Sĩ – Kyoto – Osaka (7 ngày 6 đêm)
Giá: 35,000,000 VND
Khởi hành: 2, 15, 27/11
Tokyo – Hitachi – Hakone – Fuji – Narita (5 ngày 4 đêm)
Giá: 25,900,000 VND
Khởi hành: 18/9/2017
Nagoya – Nara – Osaka – Kyoto (5 ngày 4 đêm)
Giá: 23,900,000 VND
Khởi hành: 4,12/10/2017
Beppu – Kumamoto – Nagasaki - Fukuoka (5 ngày 4 đêm)
Giá: 23,500,000 VND
Khởi hành: 08/11/2017, 13/12/2017
Nagoya – Nara – Osaka – Kyoto (5 ngày 4 đêm)
Giá: 23,500,000 VND
Khởi hành: 4,27/9/2017
Tokyo – Yamanashi – Shizuoka – Kanagawa (4 ngày 3 đêm)
Giá: 26,900,000 VND
Khởi hành: 18, 25/10/2017
Tokyo – Fuji – Kyoto – Osaka (6 ngày 5 đêm)
Giá: 33,500,000 VND
Khởi hành: 19/10/2017
Bangkok - Pattaya (5 ngày 4 đêm)
Giá: 6,490,000 VND
Khởi hành: 10, 17, 24/08/2017; 07, 21, 28/09/2017; 05,19, 26/10/2017
Singapore – Indonesia - Malaysia: Một Hành Trình – Ba Quốc Gia (6 ngày 5 đêm)
Giá: 9,990,000 VND
Khởi hành: 24/08; 09,20/09; 11,25/10/2017