Campuchia: Đảo thiên đường Koh Rong Island (4 ngày 3 đêm)
Giá 3,680,000 VND
Khởi hành: Hàng ngày
Coffee Tour: Trekking thác Dray Nur
Giá 78,000 VND
Khởi hành: Hàng ngày
Tây Ninh: 24h trải nghiệm văn hóa làng nghề (1 ngày)
Giá 666,000 VND
Khởi hành: 10,24/09/2017; 15, 29/10/2017
Coffee Tour: Tây Nguyên huyền bí (1 ngày)
Giá 690,000 VND
Khởi hành: Hàng ngày
Tây Ninh: Trải nghiệm văn hóa làng nghề (2 ngày 1 đêm)
Giá 1,460,000 VND
Khởi hành: 10,24/09/2017; 15, 29/10/2017
ĐÀI LOAN - Tour Tết 2018
Giá: 16,990,000 VND